YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ

  

Yayınlayan
: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Resmi Gazete
: Tarih: 23.12.2003  Sayı: 25325
 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çıkartmış olduğu “Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği”nde ilkyardım konusuna da değinilmiştir.
EK – IV – Madde 13
EK – IV 13. İlk Yardım
13.1 İşveren ilk yardım yapılmasını sağlayacak ve bu amaçla eğitilmiş personeli her an hazır bulunduracaktır. İşyerinde kaza geçiren veya aniden rahatsızlanan işçilerin, tıbbi müdahale yapılacak yerlere en kısa zamanda ulaşmalarını sağlayacak önlemleri alacaktır.
13.2 İşin büyüklüğü ve türüne göre gerekiyorsa işyerinde bir ya da daha fazla ilk yardım odası bulunacaktır.
13.3 İlkyardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilecek ve sedyeler kullanıma hazır halde bulundurulacaktır. Buralar, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işaretlenecektir.
13.4 Çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı bulundurulacaktır. Bu ekipman kolayca erişilebilir yerlerde olacak ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işaretlenecektir. Yerel acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde bulunacaktır.