İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ

Yayınlayan

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Resmi Gazete

: Tarih: 09.12.2003 Sayı: 25311

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çıkartmış olduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği“nde ilkyardım konusuna da değinilmiştir.

Madde 8 –
İlkyardım , yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile ilgili uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) İşveren;
1) İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır.
2) Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
b) İşveren;
 (a) bendinde belirtilen ilkyardım , yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir.