İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:

Belirli bir ilk yardım konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak isteyen kişiler ya da kuruluşlara yönelik ilk yardımın önemini anlatmak.


Yeterlilik:

Doktor, hemşire, paramedik, Att, sağlık meslek lisesi mezunları, sağlık teknikerleri ya da sağlık ile ilgili diğer bölüm mezunu olma şartı aranmaktadır.

Eğitim Süresi: 40 Saat


Katılımcı Sayısı
En az 5 en fazla 7


Eğitim Konuları:

Genel İlkyardım
Bilgileri
-Hasta / Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
-Temel Yaşam Desteği
-Kanamalarda İlkyardım
-Yaralanmalarda İlkyardım
-Yanık, donma ve sıcak çarpmasında İlkyardım
-Kırık, çıkık ve burkulmalarda İlkyardım
-Bilinç bozukluklarında İlkyardım
-Zehirlenmelerde İlkyardım
-Hayvan ısırmalarında İlkyardım
-Boğulmalarda Temel Yaklaşım
-Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında İlkyardım
-Hasta/yaralı taşıma teknikleri


-İletişim Becerisi
-Klinik Eğitime Yaklaşım
-Yetişkin Eğitimi
-Olumlu Eğitim Atmosferi
-Görsel ve İşitsel Araçları Hazırlama ve Kullanma
-Sunum Becerisi
-Etkili Sunum Uygulama
-Demostrasyon Becerisi Teori ve Uygulama
-Eğitimde Koçluk Teorisi ve Uygulama
-Yeterliliğe Dayalı Değerlendirme Araçlarını Kullanma
-Demostrasyon Becerisi Uygulama ve Grup Çalışması
-Koçluk Becerisi Uygulama


Detaylı bilgi için
0212 530 80 30 arayınız.